راهنمای نویسندگان

فایل های مهم

دانلود فرم تعارض منافع و فرم تعهد نویسندگان

دانلود فلوگرام داوری

راهنمای تدوین و شرایط پذیرش مقاله

 این نشریه در راستای توسعه دانش مالی و سرمایه گذاری در کشور، شناسایی مسایل بازار سرمایه و راه حل یابی برای آن، مبادرت به انتشار مقاله های پژوهشی می نماید. مقاله های ارسال شده پس از داوری تخصصی و در صورت تأئید هیأت تحریریه، به چاپ می رسد. از کلیه استادان و پژوهشگران گرامی که مقاله های خود را جهت چاپ به این فصلنامه ارسال می دارند تقاضا می شود به نکات شکلی زیر نیز توجه فرمایند:

 

1-       مقالات باید در سایز 17×24(وزیری) با حاشیه گذاری 2/5 سانتی متر از هر طرف باشد.

2-     مقالات باید در محیط 2007Word یا 2003، با فونت و اندازه حروف به ترتیب زبان فارسی B-Lotus13  و برای زبان انگلیسی Times New Roman12  تایپ شود و سر تیتر ها پر رنگ B-Lotus13  Bold باشند.

3-       منابع مورد استفاده در متن باید در فهرست منابع به‌طور کامل و به ترتیب حروف الفبا تنظیم و در پایان مقاله ابتدا منابع فارسی و سپس سایر منابع آورده شود.

4-       وصول مقالات به معنی تائید و چاپ آنها نیست. دفتر فصلنامه مقاله‌های برخوردار از استاندارد و سطح علمی اولیه را برای ارزیابی به داوران با صلاحیت ارجاع می‌دهد.

5-       مشخصات شناسنامه‌ای، میزان تحصیلات و رشته مربوطه، شغل، نشانی کامل پستی، شماره تلفن یا همراه نویسنده بر روی صفحه اول مقاله درج گردد.

6-       مقاله باید همراه با چکیده فارسی و لاتین ( در 10 الی15 سطر) و چند کلید واژه (حداقل  5و حداکثر 7کلمه) باشد.

7-       مقالات قبلا در نشریه دیگر چاپ نشده و یا برای چاپ به نشریات دیگر ارسال نگردیده باشد.

8-       مقاله‌های ارسالی توسط دانشجویان و اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی باید با ایمیل سازمانی یا دانشگاهی آن‌ها ارسال شود.

9-       یک نفر عضو هیات علمی حتما باید در نویسندگان مقاله باشد.

10-    شرح تصویر و توضیح مربوط به نمودار زیر آن و شماره و عنوان نمودار در بالای آن آورده شود.

11-    قبل از نقطه (.)، ویرگول (،) دو نقطه (:) و نقطه ویرگول (؛) فاصله نباشد و بعد از آنها فاصله باشد.  یک Space

12- کد طبقه‌بندی JEL : این کد گذاری برای طبقه‌بندی موضوعی در ادبیات اقتصادی طراحی شده است که جزئیات نحوه استفاده از آن در پایگاه اینترنتی روبرو  قابل دسترسی است.   www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.html

13-ارجاعات فارسی و انگلیسی در متن مقاله داخل پرانتز به صورت (نام خانوادگی، سال) آورده شود و در ارجاعات انگلیسی، حتما نام خانوادگی زیر نویس انگلیسی شود.

14-مقاله‌های فرستاده شده نباید در مجله‌های داخل و خارج کشور چاپ شده باشد. همچنین نباید به صورت همزمان به مجله دیگری ارسال شده باشد.

15-  مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله بر عهده نویسنده مسئول می باشد.

16    این هیأت در تغییر و اصلاح مقاله آزاد است.

 **********************************************************************************************************

ترتیب تنظیم مقالات علمی –پژوهشی

1)       برگه مشخصات مقاله

2)       عنوان «حداکثر 25 کلمه »

3)        چکیده فارسی

4)        مقدمه « موضوع، فرضیه، پیشینه، اهداف و روش تحقیق

5)       روش (روش تحقیق، جامعه، ابزار، روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات، روشهای تعیین اعتبار و روایی)

6)       یافته­ ها (ارائه نتایج تحقیق)

7)       بحث و نتیجه­ گیری

8)       منابع و ماخذ

9)       چکیده انگلیسی

 ********************************************************************************************************