نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی سروعلیا، محمدحسن رابطه غیرخطی سیاست تقسیم سود بر نسبت قیمت به درآمد در صنایع بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 1-22]

پ

 • پیمانی، مسلم رابطه غیرخطی سیاست تقسیم سود بر نسبت قیمت به درآمد در صنایع بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 1-22]

ج

 • جمشیدی نوید، بابک مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها و قابلیت مقایسه صورت‌های مالی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 59-86]

ح

 • حسینی، سیدحسین بررسی تأثیر ابزارهای هوش تجاری برافزایش بهره‌وری سیستم‌های یکپارچه اطلاعاتی حسابداری مدیریت مدرن [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 117-137]

خ

 • خانی، ذبیح الله رابطه کیفیت حسابرسی و واکنش تأخیری قیمت سهام با نقش تعدیلگر عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 139-159]

ر

 • راستی، فاطمه مروری بر پژوهش‌های انجام‌شده در خصوص خوشه‌بندی سری‌های زمانی مالی: رویکرد نگاشت دانش [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 23-57]
 • رجب دری، حسین رابطه کیفیت حسابرسی و واکنش تأخیری قیمت سهام با نقش تعدیلگر عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 139-159]
 • رستم خانی، رویا بررسی تأثیر ابزارهای هوش تجاری برافزایش بهره‌وری سیستم‌های یکپارچه اطلاعاتی حسابداری مدیریت مدرن [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 117-137]

س

 • ستوده، رضا ارزیابی توانایی پاسخگویی بازار سرمایه ایران با تأکید بر دیدگاه پاسخگویی مالی، پاسخگویی عملیاتی و یادگیری و رشد [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 86-116]

ص

 • صادقی، حجت الله مروری بر پژوهش‌های انجام‌شده در خصوص خوشه‌بندی سری‌های زمانی مالی: رویکرد نگاشت دانش [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 23-57]

گ

 • گودرزی، مهسا رابطه غیرخطی سیاست تقسیم سود بر نسبت قیمت به درآمد در صنایع بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 1-22]

م

 • مرادزاده فرد، مهدی بررسی تأثیر ابزارهای هوش تجاری برافزایش بهره‌وری سیستم‌های یکپارچه اطلاعاتی حسابداری مدیریت مدرن [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 117-137]
 • منصوری، مریم مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها و قابلیت مقایسه صورت‌های مالی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 59-86]

ن

 • نوراحمدی، مرضیه مروری بر پژوهش‌های انجام‌شده در خصوص خوشه‌بندی سری‌های زمانی مالی: رویکرد نگاشت دانش [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 23-57]