نمایه نویسندگان

آ

 • آذربراهمان، علیرضا بررسی رابطه تورش رفتار توده وار با ارزش شرکت های موجود در صنعت محصولات شیمیایی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 19-36]

ا

 • ابراهیمی سروعلیا، محمدحسن رابطه غیرخطی سیاست تقسیم سود بر نسبت قیمت به درآمد در صنایع بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 1-22]

ب

 • بخردی نسب، وحید نقش واسطه‌ای سیاست تقسیم سود بر ارتباط بین راهبری شرکتی و جریان نقد آزاد [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 55-80]

پ

 • پاکدلان، سعید بررسی رابطه تورش رفتار توده وار با ارزش شرکت های موجود در صنعت محصولات شیمیایی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 19-36]
 • پیمانی، مسلم رابطه غیرخطی سیاست تقسیم سود بر نسبت قیمت به درآمد در صنایع بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 1-22]

ج

 • جمشیدی نوید، بابک مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها و قابلیت مقایسه صورت‌های مالی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 59-86]

ح

 • حسنی، محمد نقش میانجی اطلاعات نامتقارن در بازار رقابت ناقص بر رابطه بین تورش پیش‌بینی سود و ریسک ویژه ناشی از مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 81-100]
 • حسینی، سیدحسین بررسی تأثیر ابزارهای هوش تجاری برافزایش بهره‌وری سیستم‌های یکپارچه اطلاعاتی حسابداری مدیریت مدرن [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 117-137]
 • حصاری، جواد بررسی رابطه بین افشای داوطلبانه زبان گزارشگری مالی توسعه‌پذیر و ارزش‌گذاری بازار سهام و نقش حاکمیت شرکتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 37-54]

خ

 • خانی، ذبیح الله رابطه کیفیت حسابرسی و واکنش تأخیری قیمت سهام با نقش تعدیلگر عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 139-159]

ر

 • راستی، فاطمه مروری بر پژوهش‌های انجام‌شده در خصوص خوشه‌بندی سری‌های زمانی مالی: رویکرد نگاشت دانش [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 23-57]
 • رجب دری، حسین رابطه کیفیت حسابرسی و واکنش تأخیری قیمت سهام با نقش تعدیلگر عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 139-159]
 • رحمانیان کوشککی، عبدالرسول تأثیر تجربه و نفوذ مدیران بر رابطه بین صورت های مالی متقلبانه و کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 101-118]
 • رستم خانی، رویا بررسی تأثیر ابزارهای هوش تجاری برافزایش بهره‌وری سیستم‌های یکپارچه اطلاعاتی حسابداری مدیریت مدرن [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 117-137]
 • رهنمای رودپشتی، فریدون تأثیر استراتژی شرکت هابر ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 1-17]

ز

 • زندی، آناهیتا تأثیر استراتژی شرکت هابر ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 1-17]

س

 • ستوده، رضا ارزیابی توانایی پاسخگویی بازار سرمایه ایران با تأکید بر دیدگاه پاسخگویی مالی، پاسخگویی عملیاتی و یادگیری و رشد [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 86-116]
 • سعیدی، هادی بررسی رابطه بین افشای داوطلبانه زبان گزارشگری مالی توسعه‌پذیر و ارزش‌گذاری بازار سهام و نقش حاکمیت شرکتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 37-54]
 • سلیم، سمیرا بررسی رابطه تورش رفتار توده وار با ارزش شرکت های موجود در صنعت محصولات شیمیایی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 19-36]

ص

 • صادقی، حجت الله مروری بر پژوهش‌های انجام‌شده در خصوص خوشه‌بندی سری‌های زمانی مالی: رویکرد نگاشت دانش [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 23-57]

گ

 • گودرزی، مهسا رابطه غیرخطی سیاست تقسیم سود بر نسبت قیمت به درآمد در صنایع بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 1-22]

م

 • مرادی، ساناز نقش میانجی اطلاعات نامتقارن در بازار رقابت ناقص بر رابطه بین تورش پیش‌بینی سود و ریسک ویژه ناشی از مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 81-100]
 • مرادزاده فرد، مهدی بررسی تأثیر ابزارهای هوش تجاری برافزایش بهره‌وری سیستم‌های یکپارچه اطلاعاتی حسابداری مدیریت مدرن [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 117-137]
 • منصوری، مریم مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها و قابلیت مقایسه صورت‌های مالی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 59-86]

ن

 • نویدی، انسیه تأثیر تجربه و نفوذ مدیران بر رابطه بین صورت های مالی متقلبانه و کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 101-118]
 • نوراحمدی، مرضیه مروری بر پژوهش‌های انجام‌شده در خصوص خوشه‌بندی سری‌های زمانی مالی: رویکرد نگاشت دانش [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 23-57]

و

 • ودیعی، محمد حسین بررسی رابطه تورش رفتار توده وار با ارزش شرکت های موجود در صنعت محصولات شیمیایی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 19-36]