تعداد مقالات: 12

1. تأثیر استراتژی شرکت هابر ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 1، شماره 1، زمستان 1399، صفحه 1-17

10.30495/afi.2020.682065

فریدون رهنمای رودپشتی؛ آناهیتا زندی


2. رابطه غیرخطی سیاست تقسیم سود بر نسبت قیمت به درآمد در صنایع بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 2، بهار 1400، صفحه 1-22

10.30495/afi.2021.1925979.1017

مسلم پیمانی؛ محمدحسن ابراهیمی سروعلیا؛ مهسا گودرزی


3. بررسی رابطه تورش رفتار توده وار با ارزش شرکت های موجود در صنعت محصولات شیمیایی بورس اوراق بهادار تهران

دوره 1، شماره 1، زمستان 1399، صفحه 19-36

10.30495/afi.2021.1921364.1010

سعید پاکدلان؛ محمد حسین ودیعی؛ علیرضا آذربراهمان؛ سمیرا سلیم